Glink App International – Tầm nhìn sứ mệnh

Tầm nhìn: Cung cấp mô hình kinh doanh mới độc đáo hàng đầu, tạo cơ hội cho nhân tài phát huy năng lực, công ty kinh doanh nhiều ngành nghề nhưng tập trung vào 3 hoạt động chính: hội họa, học viện và các cuộc thi hướng tới cộng đồng đa quốc gia

Sứ mệnh: Tập trung kinh doanh trong lĩnh vực mỹ thuật và nghệ thuật, nhờ đó trở thành công ty nghệ thuật đầu tiên trên thế giới áp dụng công nghệ 4.0 và phát hành cổ phiếu cho mọi khách hàng. kết hợp bán các loại hàng hóa sản phẩm mới, dịch vụ mới chất lượng với bán tranh nghệ thuật trên thị trường toàn cầu và tại Việt Nam

Không ngừng cập nhật, đổi mới và áp dụng những phương pháp và công cụ dạy học tiên tiến trong môi trường sáng tạo, thử thách, khơi dậy và nuôi dưỡng lòng say mê học tập suốt đời của học sinh nhằm phát huy tối đa tiềm năng của họ trong cuộc sống

Tôn vinh trí tuệ và nhan sắc Việt thông qua các cuộc thi, đồng thời tổ chức nhiều hoạt động nhân ái từ thiện vì cộng đồ

Giá trị cốt lõi của công ty:

  • Chính trực: Liên chính, trung thực trong ứng xử và trong tất cả các hoạt động, giao dịch, kinh doanh
  • Tôn trọng: Tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, công ty, tôn trọng đối tác, đề cao nguyên tắc trong sự tôn trọng lẫn nhau
  • Công bằng: Công bằng với nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp và các bên liên quan khác
  • Trách nhiệm: Hiểu rõ và duy trì tinh thần trách nhiệm không chỉ ở bản thân mà cho cả người khác, nhằm đạt được kết quả nhất quán phù hợp với định hướng của tổ chức
  • Cùng phát triển: Không chỉ là một doanh nghiệp, Công ty cam kết trở thành một tập thể có trách nhiệm cao với xã hội và môi trường, dựa trên tư duy sáng tạo đổi mới, dám nghĩ dám làm, khát khao học hỏi và luôn coi trọng hiệu quả cuối cùng trong mọi hoạt động

 

About Hôm Nay Ngôi Sao

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *